Dari hanya 1.99% setahun dengan kadar tetap untuk tempoh 3 tahun, bersamaan KA* +1.24%.

**Tertaklut pada terma dan syarat.