Sijil Diploma Ikhtisas Perguruan yang diiktiraf oleh MQA dan Kementerian Pelajaran Malaysia yang membolehkan guru-guru mengajar di semua sekolah di seluru Malaysia, sama ada sekolah kerajaan mahupun swasta see more...